icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

TẬP HUẤN LIỆU PHÁP GIA ĐÌNH TRONG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHO THANH THIẾU NIÊN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG MA TÚY

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 06/06/2023

Thực hiện công văn số 1956/SLĐTBXH – PCTNXH  ngày 15/5/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v cử cán bộ tham gia tập huấn  Liệu pháp gia đình trong điều trị phục hồi cho thanh thiếu niên có rối loạn sử dụng Ma túy. Trong 02 ngày 30/5 và 31/5/2023 Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 cử 3 cán bộ tham gia cùng 24 cán bộ tại 7 Cơ sở cai nghiện và cán bộ chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tiến sỹ Hán Đình Hòe; Thạc sỹ bác sỹ Hữu Anh; Thạc sỹ bác sỹ Phạm Thành Luân  Trung tâm Chuyển giao Công nghệ về Lạm dụng chất (V-ITTC) – Trường Đại học Y Hà Nội .Thạc sỹ Nguyễn Đình Sơn - chuyên viên phòng quản lý nghiệp vụ quản lý tư vấn và tuyên truyền CCPCTNXH Hà Nội.

Ảnh: Giảng viên và cán bộ các Cơ sở cai nghiện tham gia lớp tập huấn

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; làm chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; hỗ trợ đội ngũ tư vấn viên của các Cơ sở cai nghiện làm tốt hơn vai trò của mình trong việc tư vấn giúp đỡ gia đình trong điều trị phục hồi cho thanh thiếu niên có rối loạn sử dụng chất. Tại Hội nghị các giảng viên đã dành nhiều thời gian thảo luận tập trung vào cung cấp những kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy; các biện pháp quản lý người nghiện, hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; kỹ năng xây dựng kế hoạch, truyền thông và tuyên truyền phòng chống ma túy. Đồng thời triển khai các văn bản pháp luật  đang thực hiện như: (Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định 73/2021/QH 14 - Luật phòng chống ma túy có hiệu lực từ ngày 01/01/2022…và định hướng công tác tư vấn phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới.

Hội nghị dành nhiều thời gian cho các học viên tham gia thảo luận, trao đổi những vấn đề cơ bản về tệ nạn ma túy; công tác phòng, chống ma túy, khuyến khích các học viên cùng tham gia các hoạt động thực hành tư vấn với các thân chủ, khách hàng, tương tác với giảng viên tạo ra không khí học tập rất sôi nổi. Tại các tiết thảo luận của Lớp tập huấn, đã có nhiều ý kiến trao đổi của giáo viên, học viên về công tác phòng chống ma tuý hiện nay, khi sự xâm nhập của ma tuý vào thanh thiếu niên ngày càng tăng và phức tạp. Các ý kiến đã được giảng viên giải đáp, cùng các giải pháp cho công tác tư vấn, tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Ảnh: Các học viên trao đổi, chia sẻ trong các bài giảng theo chuyên đề.

Việc tổ chức lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực và quan trọng, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được trang bị những kỹ năng nghiệp vụ, cũng như công tác truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị  sẽ là cẩm nang giúp các học viên, cán bộ các Cơ sở áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị giúp cho cán bộ viên chức có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại Cơ sở./. 

Nguồn tin do đồng chí Đặng Thị Ngọc Hương – Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội, cung cấp.