icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HỒ SƠ TIẾP NHẬN NGƯỜI VÀO CAI NGHIỆN MA TÚY DIỆN BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

1. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện;

2. Bản sao Lý lịch tóm tắt của người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do cơ quan lập hồ sơ cung cấp (Mẫu số 30 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).