icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

1. Phòng Tổ chức Hành chính.

2. Phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng.

3. Phòng Y tế phục Hồi sức khỏe.

4. Phòng dạy nghề Lao động sản xuất.

5. Phòng Bảo vệ.