icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN NGƯỜI VÀO CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI.

  1. Bản Đăng ký cai nguyện tự nguyện (Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).
  2. Phô tô một trong các giấy tờ tùy thân của người cai nghiện: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu… (Nếu bị mất hay không có các giấy tờ này thì thay thế bằng “Giấy xác nhận” hoặc giấy tờ  tương đương khác - có ảnh đóng dấu giáp lai và chứng thực của chính quyền địa phương nơi người cai nghiện cư trú).
  3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07 Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An) – Áp dụng đối với trường hợp người cai nghiện ma túy là người ngoại tỉnh nhưng hiện cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.