icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI VỀ CHỊU TANG

1. Các trường hợp đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở được xem xét giải quyết cho về chịu tang khi:

Bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết thì người cai nghiện được phép về để chịu tang. Thời gian về chịu tang tối đa là 05 ngày, không bao gồm thời gian đi đường và được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

2. Trình tự thủ tục giải quyết chế độ chịu tang:

2.1. Gia đình người cai nghiện làm đơn đề nghị cho người cai nghiện về chịu tang, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện cư trú gửi Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: họ tên, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với người cai nghiện, thời gian đề nghị cho người cai nghiện được về chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để người cai nghiện sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang (Mẫu số 48 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của chính phủ).

2.2. Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi nhận đơn ghi tại mục 2.1 ở trên, Giám đốc cơ sở cai nghiện xem xét, quyết định việc cho người cai nghiện về chịu tang.

3. Gia đình người cai nghiện có trách nhiệm:

Đón người cai nghiện về và bàn giao người cai nghiện lại cho cơ sở cai nghiện bắt buộc khi hết thời gian chịu tang, mọi chi phí đưa, đón người cai nghiện do gia đình người cai nghiện chi trả.

Trường hợp quá thời hạn được nghỉ chịu tang mà người cai nghiện không trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bị Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm theo quy định của pháp luật.