icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HỒ SƠ TIẾP NHẬN NGƯỜI VÀO XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

1. Đối với trường hợp đăng ký xác định tình trạng nghiện ma túy tự nguyện:

1.1. Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 01 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ).

1.2. Phô tô một trong các giấy tờ tùy thân của người cai nghiện: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu… (Nếu bị mất hay không có các giấy tờ này thì thay thế bằng “Giấy xác nhận” hoặc giấy tờ  tương đương khác - có ảnh đóng dấu giáp lai và chứng thực của chính quyền địa phương nơi người cai nghiện cư trú).

2. Đối với trường hợp xác định tình trạng nghiện ma túy theo diện bắt buộc (Diện có Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính để xác định tình trạng nghiện ma túy):

          2.1. Bản sao y phiếu kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể;

2.2. Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 02 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ);

2.3. Bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 03 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ);

2.4. Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 18 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ).