icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SƠ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 29/06/2023

Dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy đang cai nghiện tại cơ sở là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quy trình cai nghiện. Trong những năm qua Cơ sở cai nghiện Ma túy số 7  Hà Nội nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo cấp trên trong đó công tác giáo dục, tư vấn tại Cơ sở đã từng bước được chỉ đạo và quan tâm với mục đích Tuyên truyền giáo dục các chủ chương quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, phát huy các giá trị đạo đức trong rèn luyện, phục hồi hành vi nhân cách, giúp cho mỗi học viên thay đổi nhận thức và hành vi giúp học viên không còn cảm giác mặc cảm, tự tin với bản thân để họ nhận ra những lỗi lầm và quyết tâm phấn đấu cai nghiện thành công trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

(Một số hình ảnh thảo luận nhóm của học viên)

Chúng ta đều biết đại đa số học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở thuộc nhiều thành phần và rất phức tạp, có sự khác nhau về trình độ văn hóa, tuổi tác, nghề nghiệp cũng như nguồn gốc xuất thân. Đặc biệt là sau một thời gian dài do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy, dẫn đến tâm thần kinh không ổn định, tâm lý tự ti, mặc cảm hoặc né tránh, khép mình, thiếu cởi mở. Do vậy, trong quá trình điều trị, cai nghiện ma túy cho người nghiện họ rất cần trang bị về giáo dục giá trị sống các kỹ năng phòng, chống tái nghiện, điều này vô cùng quan trọng và có ý nghĩa. Nên nội dung các bài học được cán bộ trong Tổ Hồ sơ giáo dục và Tuyên truyền nghiên cứu và được biên soạn phù hợp với từng nhóm các học viên, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và có ý nghĩa sâu sắc về nhận thức ứng xử, lối sống… 

Việc giáo dục, sinh hoạt các nội dung theo chuyên đề cho học viên được tiến hành theo kế hoạch hàng tuần, tháng, được triển khai trong suốt quá trình thực hiện 5 giai đoạn: từ khi làm thủ tục tiếp nhận người đến cai nghiện; quá trình cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe; giai đoạn học tập, rèn luyện; lao động trị liệu, phục hồi hành vi nhân cách; và đặc biệt trước khi tái hòa nhập cộng đồng. 

Tại Cơ sở thực hiện giáo dục theo 05 chuyên đề, giáo dục nhóm sau các bài học giáo dục (tư vấn nhóm), giáo dục cá biệt (tư vấn cá nhân) và sinh hoạt tập thể. Nội dung, chương trình giáo dục chuyên đề bao gồm: Phổ biến nội quy, quy chế cơ sở;; rèn luyện lối sống, nếp sống có văn hóa; quan hệ ứng xử trong Cơ sở, đời sống gia đình và xã hội; giáo dục lao động; giáo dục sức khỏe và phòng, chống HIV/AIDS; Phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi, hành vi nhân cách, đạo đức - lối sống, giáo dục giá trị sống, tâm lý, lao động, các kỹ năng phòng chống tái nghiện trước khi chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng… Các chuyên đề giáo dục của học viên được thực hiện theo hướng dẫn dẫ 1530/HD-SLĐTBH-PCTNXH ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện công tác giáo dục tại các Cơ sở cai nghiện ma túy: đối với học viên bắt buộc học đầy đủ cả 5 chuyên đề, còn đối với học viên tự nguyện do thời gian điều trị ít nên chương trình giáo dục giới hạn học ở 3 chuyên đề: Chuyền đề 1,2 và chuyên đề 5.

Bằng sự quan tâm của Lãnh đạo Cơ sở việc nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục cho học viên tại Cơ sở góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đưa việc học tập các chuyên đề giáo dục trở nên sống động gần gũi, sát thực tế và có hiệu quả đối với cán bộ và học viên. Mặt khác, tăng cường công tác tư vấn giáo dục còn là làm cầu nối giữa thầy trò được gắn kết gần gũi hiểu nhau hơn từ đó tạo động lực  giúp học viên hướng về ngày mai tươi sáng và đoạn tuyệt với ma túy. .

Nguồn tin do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội cung cấp