icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 24/03/2023

Thự hiện Kế hoạch số 151 – KH/TU ngày 03/02/2023 của Thị ủy Sơn Tây về việc “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và các cơ sở Đảng trực thuộc”, sáng ngày 20/3/2023, Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị sơ kết có các đồng chí là các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hải- Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải- Bí thư Đảng ủy đã thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Trong báo cáo sơ kết đã nêu rõ: Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội đã  bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí. Ngay sau Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ Cơ sở đã kiện toàn công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong cấp uỷ, các đồng chí phụ trách công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo và ủy ban kiểm tra của Đảng bộ. Tuy nhiên, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ sở đã có nhiều thay đổi (Đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Đảng ủy viên chuyển công tác), trong một thời gian dài, Đảng ủy chưa kiện toàn được Ban Chấp hành và các chức danh Bí thư và Phó Bí thư. Ban Chấp hành Đảng ủy chỉ còn 04 đồng chí vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò chỉ đạo điều hành.

Hiện nay, bộ máy của Ban Chấp hành đã được hoàn thiện với tổng số 07 đồng chí trong đó bao gồm Bí thư, Phó Bí thư và 05 đồng chí Đảng ủy viên.

Đảng bộ bao gồm có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên tính đến thời điểm hiện tại là 80 đồng chí và đều là đảng viên chính thức. Số lượng đảng viên được chia đều về 5 Chi bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng bằng sự quyết tâm vượt khó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức đoàn thể Cơ sở thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giao cho trên toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, mặc dù là giai đoạn Đảng bộ Cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, những khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan như sự tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, sự xáo trộn trong công tác cán bộ đặc biệt là sự thay đổi về người đứng đầu dẫn đến tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có nhiều dao động, trong một thời gian dài chưa kiện toàn được Ban Chấp hành…Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã có sự chỉ đạo quyết liệt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt khó, cùng tập thể cán bộ đơn vị nỗ lực và cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả hàng năm, từ năm 2020 đến nay, các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Cơ sở đều được đảm bảo và Cơ sở luôn được Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về công tác tổng kết công tác bình xét công chức hàng năm đạt 20% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021 và 2022 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân tập thể cấp phòng được tặng bằng khen cấp Bộ và Thành phố.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đã chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên tăng cường phát động nhiều đợt thi đua sôi nổi, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm khích lệ về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên hăng say thi đua lao động sản xuất. Hàng năm, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên đạt cơ sở vững mạnh, liên tục được bằng khen của Trung ương đoàn và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đặc biệt: Năm 2021, Đảng bộ Cơ sở đã chỉ đạo tổ chức thành công điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị. Năm 2022 đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đơn vị. Tháng 3/2023 đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Đảng bộ luôn coi trọng việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp. Đặc biệt việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng tình hình hiện nay và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “Tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.. được Ban Chấp hành Đảng bộ nghiêm túc thực hiện. Đồng thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong tình hình mới. Nghiêm túc tôn trọng và đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Hàng năm có 80% đảng viên trong Đảng bộ đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng cả về số lượng đến chất lượng. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cử 01 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, tổ chức kết nạp được 3 đảng viên và chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí, đạt chỉ tiêu theo yêu cầu Đại hội đề ra tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh những đánh giá về các mặt đã làm được, trong báo cáo sơ kết cũng thẳng thắn chỉ ra những nội dung tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua đặc biệt về công tác cán bộ, về việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục các mặt hạn chế và các chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2023-2025 tiếp theo.

Với truyền thống và nền tảng đã xây dựng được trong những năm qua, Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh.

Đăng tin: Nguyễn Thị Kim Nhung- Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội