icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 10/06/2023

Thực hiện công văn số 194-CV/BTG ngày 10/04/2023 của của Ban Tuyên giáo Thị xã Sơn Tây, về việc triển khai đẩy mạnh chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh năm 2023. Sáng ngày 07/6/2023, Chi bộ 1 Phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng Cơ sở cai nghiện Ma túy số 7 Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp văn minh”

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Cơ sở; đồng chí Nguyễn Quang Sáng Phó Bí thư Đảng bộ - Phó giám đốc Cơ sở; các đồng chí là Bí thư các Chi bộ 2,3,4.5 tham dự và các đồng chí là Đảng viên thuộc Chi bộ 1.

(Đ.c Nguyễn Thành Long - Bí thư Chi bộ1 thông qua nội dung sinh hoạt chuyên đề)

          Sau khi đồng chí Nguyễn Thành Long, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 - Trưởng phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình sinh hoạt chuyên đề là bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hải Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Cơ sở, tại hội nghị đồng chí đánh giá cao những mặt làm được của Chi bộ 1 của phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng trong thời gian vừa qua, nhất là công tác quản lý học viên, công tác duy trì làm nghề…Bên cạnh đó đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh tình hình chính trị tại đơn vị trong thời gian vừa qua có nhiều vấn đề cần giải quyết. Do vậy, buổi sinh theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là rất cần thiết và mong rằng các đồng chí hãy mạnh dạn góp ý, cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra những mặt làm được tiếp tục cần phát huy, những mặt còn hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục để từ đó phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người gây dựng tính đại đoàn đoàn kết thống nhất trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.

(Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng bộ Cơ sở phát biểu ý kiến)

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Long, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1- Trưởng phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng đã nêu ra chủ đề sinh hoạt chính ngày hôm nay là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Sơn Tây giàu đẹp, văn minh với mục đích giúp cho cán bộ đảng viên của Chi bộ nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Sơn Tây góp phần thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh.

Về nội dung trong chuyên đề, trong cách nhìn bao quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa, con người. Bác luôn trọng dân, thân dân, gần dân. Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”. Phát huy tự học, tự cường Bác dạy “Muốn người ta giúp cho thì trước tiên mình phải tự giúp mình đã”. Bác còn dạy “Cần kiệm liêm chính” là 4 đức tính quý báu của người cán bộ làm cách mạng. Nội dung của chuyên đề cũng nêu ra sức mạnh của con người Việt Nam hiện nay, những giá trị văn hóa, con người theo tinh thần Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn tây lần thứ XXI.

 Từ những tư tưởng ấy của Bác, từ những giá trị văn hóa con người Việt Nam hiện nay, đồng chí Nguyễn Thành Long, Đảng ủy viên,Bí thư chi bộ 1 cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên của Chi bộ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện mình để trở thành một đảng viên tốt, mẫu mực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết giúp đỡ nhau, cần cù chịu khó, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái, gây bè phái, không để tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa, lung lay, mất kiên định với chủ trương đường lối chính sách của Đảng.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị các đồng chí là Đảng viên các tổ, đội thuộc Chi bộ đã sôi nổi cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến, nghiên cứu sâu hơn về giá trị văn hoá, về con người Việt Nam trong thời kỳ mới….,các đồng chí đã liên hệ thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của cán bộ, học viên đồng thời đưa ra giải pháp, những việc cần phải làm của người cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị hiện nay, trong quá trình xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.

(Ảnh Đảng viên trong chi bộ tham luận)

Sau phần thảo luận của các đồng chí đảng viên, đồng chí Nguyễn Thành Long, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1- Trưởng phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng đánh giá rất cao các ý kiến tham luận của các đồng chí, đã mạnh dạn đề ra những nhiệm vụ cần thiết trong tình hình chính trị của đơn vị có những bất ổn hiện nay; yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần, nêu cao tính tiên phong, sáng tạo luôn gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và cấp trên giao phó. Bên cạnh đó đồng chí lấy ý kiến tập thể Chi bộ đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt Chi bộ tháng 6 năm 2023.

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Đồng chí Nguyễn Quang Sáng Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc cơ sở, nêu ra các nội dung Đảng viên cần quan tâm thực hiện như:  Đảng bộ, các Chi ủy tiếp tục thực hiện tốt vai trò nêu gương trong lãnh đạo, điều hành; mỗi đảng viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, cần nêu gương học hỏi những tấm gương người tốt việc tốt thiết thực nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, yêu quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình, sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và vì lợi ích của xã hội, cộng đồng.

(Đồng chí Nguyễn Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng bộ Cơ sở phát biểu ý kiến)

 Qua nội dung sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đã thấm nhuần hơn tư tưởng, lời day của Bác về văn hóa, con người. Từ đó rút ra những bài học cho bản thân trong việc xây dựng giá trị văn hóa, sức mạnh con người Sơn Tây giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có khát vọng, bản lĩnh, có trí tuệ, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu đi đầu, có tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử – văn hoá truyền thống của dân tộc, quê hương./.

 Nguồn tin dô đồng chí Nguyễn Thị Tuyết -  Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: