icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 06/04/2023

Một số hình ảnh hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (01/10/2002 - 01/10/2022).

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: