icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KHỐI PHÒNG, CHỐNG TỆN NẠN XÃ HỘI

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 11/05/2023

 

Ngày 10/5/2023, Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5/2023, khối phòng, chống tện nạn Xã hội. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội, các thành phần tham gia hội nghị có lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ Chi cục phòng, chống tệ nan Xã hội, lãnh đạo các Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

(Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở phát biểu, chỉ đạo hội nghị)

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội báo cáo tóm tắt, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong khối và thông báo một số nội dung liên quan đến hoạt động 26/6.

(Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Chi cục trưởng báo các các hoạt động của khối)

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Sáng – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội phát biểu ý kiến và đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý học viên.

(Đồng chí Nguyễn Quang Sáng – Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội phát biểu ý kiến)

(Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị)

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã làm được, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế, đồng thời đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, hưởng ứng tịch cực có hiệu quả vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Nguồn tin do đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội, cung cấp.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: