icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 16/04/2024

Được sự nhất trí của Thị ủy Sơn Tây, chiều ngày 13/4/2024, Đảng ủy Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội phối hợp cùng Đảng ủy xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 do Ban Thường Vụ Thị ủy Sơn Tây biên soạn nội dung về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị mời Báo cáo viên là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Minh Tuyết- Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh- Học viện báo chí và tuyên truyền.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hải- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Cơ sở

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Việt Phong- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Sơn Tây; đồng chí Cao Thị Hào- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây cùng các đồng chí cán bộ đảng viên xã Xuân Sơn; về phía Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ sở.

Ảnh: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Minh Tuyết- Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh- Học viện báo chí và tuyên truyền, tuyên truyền tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc hai đảng bộ được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Minh Tuyết truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024 do Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây biên soạn. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung học và làm theo Bác về tính kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm đối với công việc được giao, trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, trách nhiệm đối với nhân dân của mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, là một số những câu chuyện cảm động tìm hiểu về bản Di chúc của Bác.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Chúng ta học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính. Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học và làm theo Bác.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ" .

Thông qua học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên để hiểu sâu hơn cuộc đời phấn đấu, hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để càng tin yêu hơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, càng tin tưởng, vững bước theo con đường, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Qua đó, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới và cụ thể hóa bằng nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI và nghị quyết đại hội đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc triển khai học tập chuyên đề có thể coi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng nhằm làm cho toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ sở nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, cốt lõi của nội dung chuyên đề năm 2024 để từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả; đưa việc học và làm theo Bác trở thành những việc làm thường xuyên trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày và từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người cán bộ đảng viên trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để mỗi người cán bộ, đảng viên xứng đáng hơn với niềm tin của quần chúng nhân dân và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Thị Kim Nhung- Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: