icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội  trực thuộc của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội